שמירה על זכויות העובדים

שמירה על זכויות העובדים

תודות לשינויים רבים בחברה הישראלית אנו יכולים למצוא כיום עובדי ניקיון רבים, לא פחות מנשים העוסקות בענף. מאז השינויים בחוקי הקבלן שהגדירו מחדש את זכויות העובדים תחת חוקי קבלן, מוגדרים מקבלי השירות של חברת ניקיון כנושאים באחריות זהה לאחריותה של חברת הניקיון המעניקה אותו. על החברה חלים חוקים מחמירים לשמירה על זכויות עובדי הניקיון, ביניהן מתן ימי חופשה שנתיים, ימי מחלה ותשלום על שעות עבודה נוספות, איסור על פיטורים בחופשת לידה ושמירה על תשלום שכר מינימום, החזרי נסיעות וכיו”ב.

מקבלי שירות ולקוחות של חברת ניקיון שאינה שומרת על זכויותיהם של עובדיה, צפויים להיענש בקנס כספי גדול המוערך בעשרות אלפי שקלים ואפילו להיכלא. כדי להימנע ממצבים אלו, חשוב לוודא עם חברת ניקיון המעניקה את שירותיה, האם היא שומרת על דיני החוק.

בזכות השינויים הללו בזכויות האדם והשכיר בישראל אזרחי ישראל העובדים בתחומים של ניקיון ותחומי קבלן אחרים מקבלים את המגיע להם תמורת העבודה הקה שלהם. החוקים החדשים מול עובדי הקבלן בישראל מי ששוכר שירותים של חברת ניקיון לא יכול לא לנקוט פעולה אל מול חברת קבלן אשר מעסיקה את עובדיה בתנאים לא מספיקים. כל אחד אחראי ישירות לשכר בהתאם לחוקים גם מי שמעסיק חברת קבלן שכזו. שמירה על זכויות אדם וזכויות עובדים חשובה כל כך והשינויים הנעשים לאחרונה הם חלק מהשינוי החברתי המתממש בשנים האחרונות. שכויות עובדי הקבלן לא פחות חשובות מאשר מחירי הדיור בתל אביב או הנושא הסודני.

אם אתם משתמשים בשירותים של חברת קבלן היום לצורך שירותי ניקיון או שירותים אחרים של חברת קבלן ואתם רואים כי חברת הקבלן אינה שומרת על זכויות עובדיה אתם חייבים להגיד, לעשות או להתלונן על אותו הקבלן. באם לא אתם צפויים לענות לדרישות החוק ולהיענש בהתאם לחוק.

לפי הפרסומים האחרונים בנושא, ניתן לראות כי עובדי הקבלן הרבים בישראל זכו לתמיכה רבה מאת החקיקה הישראלית. השיטה הישנה בה משרדי ממשלה וחברות גדולות היו עושות ניצול לרעה של עובדי קבלן ומעלימות עין הפכו את עובדי הקבלן למעין עבדים של ממש. הזמנים בהם היו עושקים את העובדים היה ועבר ובתקווה החוקים החדשים ישנו את תדמית חברות הקבלן אחת ולתמיד. התופעה אשר הייתה כה נפוצה, תיעלם אחת ולתמיד ורוב אזרחי המדינה מסכימים כי התופעה הייתה לא חוקית ומשפילה.

ניתן לראות כי המעסיקים הגדולים לאחר החוקים החדשים אינם יכולים להשתמש בשיטות של אוטסורסינג זול ומשפיל. הפיקוח היום נעשה בצורה רבה יותר והיום אין מעלימים עין מנושאים אלו.

נגישות