על קרין נחמי

  • השכלה תעודת בגרות
  • גיל 23 - 27 שנים

הישגים והצטיינויות

כישורים

כתוב ביקורת חדשה

  • דירוג כולל 1.0
נגישות