על שי לוי

  • השכלה דיפלומה
  • גיל 48 - 52 שנים

כתוב ביקורת חדשה

  • דירוג כולל 1.0
נגישות