מדיניות פרטיות זו (להלן: “מדיניות הפרטיות”) מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש.

חברת מעסיק Employ (להלן: “המפעילה”) מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשים והמנויים (להלן: “המשתמשים”) באתר האינטרנט ובאפליקציה “מעסיק Employ” (להלן: “האתר” ו”האפליקציה). על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש מפרסמת המפעילה מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידה המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ובאפליקציה ובנוגע להתנהלות המפעילה בעניין איסוף מידע מהאתר ומהאפליקציה.

1. כללי

1.1. כחלק מהשימוש בשירותי האתר והאפליקציה, נדרש המשתמש להעביר פרטים אישיים לידי המפעילה, כדוגמת: שם, כתובת דוא”ל וקובץ קורות חיים המכיל פרטים אישיים נוספים כגון ניסיונו המקצועי של המשתמש.
1.2. בעת השימוש באתר ובאפליקציה, יתכן ויצטברו נתונים אודות אופן השימוש של המשתמש באתר ובאפליקציה, בניהם: שירותים בהם התעניין המשתמש, עמודים בהם צפה וכדומה. זהו מידע סטטיסטי ואינו מזהה את המשתמש באופן אישי.

2. מאגר המידע והשימוש בו

הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר מידע של המפעילה. המפעילה מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:
– לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש;
– ניהול חשבון המשתמש;
– לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובאפליקציה.
– לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
– לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (במקרה שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמש אישית);
– אכיפת תנאי השימוש של המפעילה;
– ייעול ומקסום חשיפת המשתמש להצעות התעסוקה הזמינות;
– התאמת המודעות שיוצגו באתר ובאפליקציה בעת שימוש המשתמש בהם לתחומי העניין של המשתמש;
– לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו.

3. שירותי דיוור ישיר

מדי פעם תהיה המפעילה מעוניינת לשלוח למשתמש בדוא”ל או באמצעות מסרון מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר למשתמש רק אם נתן הסכמתו המפורשת לכך.

4. מסירת מידע לצד שלישי

מצבים בגינם עשויה המפעילה לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים:
– כאשר המשתמש אישר למפעילה להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של הסכמת המשתמש להעברת קורות חייו למעסיקים;
– במקרה בו יפר המשתמש את תנאי השימוש באתר או באפליקציה או ינסה לבצע דרכם פעולות המנוגדות לדין;
– על מנת לאכוף את תנאי השימוש היישום או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת;
– בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ”ש, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפת גוף או רשות ממשלתית אחרת;
– על מנת לקבוע או לממש את זכויותיה המשפטיות של המפעילה;
– על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש אחרת לפי דין. במקרים כאמור, המפעילה עשויה להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי;
– כאשר מאמינה המפעילה כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;
– על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של המפעילה, עובדיה, משתמשי האתר והאפליקציה או אחרים;
– בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי המפעילה, הסרת השקעות, מיזוג, איחוד, או מכירת נכסים, או במקרה בלתי סביר של פירוק.

5. מידע מצטבר ובלתי אישי

המפעילה עשויה לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שהיא אספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. המפעילה עשויה לשלב מידע בלתי-אישי שהיא אספה, עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, המפעילה רשאית לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים, לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי. למשל, המפעילה רשאית לדווח למפרסמים שלה אודות מספר המבקרים באתר ובאפליקציה, והמאפיינים או השירות הפופולאריים ביותר. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים תוכן ופרסום.

6. צדדים שלישיים

6.1. ישנם מספר מקומות באתר ובאפליקציה, שבהם יכול המשתמש להקליק על קישור לשם גישה לאתרים אחרים שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו. למשל, אם הקלקה על פרסומת או תוצאת חיפוש באפליקציה, ייתכן ויועבר המשתמש לאתר שלגביו אין לנו שליטה. האתרים הללו עשויים לבקש ולאסוף מידע באופן עצמאי, לרבות מידע אישי מהמשתמש ובמקרים מסוימים, לספק למפעילה מידע אודות פעילות המשתמש באתרים הללו.
6.2. כל צד שלישי אשר עשוי המפעילה לגלות לו מידע אישי, עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות משלו, אשר מתארת כיצד הינו עושה שימוש ומגלה מידע אישי. המדיניות כאמור תסדיר את השימוש, הטיפול והגילוי של המידע האישי של המשתמש לאחר שהמפעילה חלקה אותו עם צדדים שלישיים כאמור במדיניות פרטיות זו. אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, המפעילה מעודדת אותך לבקר באתרים של צדדים שלישיים כאמור.
6.3. המפעילה עשויה להרשות לצדדים שלישיים, לרבות ספקי השירות המורשים שלה, חברות פרסום ורשתות פרסום להציג פרסומות ביישום. החברות הללו עשויות לעשות שימוש בטכנולוגיות מעקב, כגון “Cookies” (ראה/י להלן), על מנת לאסוף מידע אודות משתמשים אשר צופים או מבצעים אינטראקציה עם הפרסומות שלהן. השימוש שחברות אלו עושות ב”Cookies” כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של המפעילה.

7. בחירות המשתמש אודות איסוף ושימוש במידע

7.1. המשתמש רשאי לבחור שלא לספק למפעילה מידע מסוים, אולם הדבר עשוי לגרום לכך שלא יוכל לעשות שימוש במאפיינים מסוימים באתר ובאפליקציה מכיוון שמידע כאמור נדרש על מנת שירשם כחבר.
7.2. כאשר המשתמש נרשם לשירות, תוכל המפעילה לשלוח לו הודעות דוא”ל ו/או עלונים אודות עדכוני שירות, שיפורים, הצעות מיוחדות, או תוכן מיוחד. המפעילה עשויה לשלוח למשתמש סוגים אחרים של הודעות דוא”ל, כגון הודעות שירות, הודעות פרסום, וסקרים. אם כבר מסרה המפעילה את המידע אודות המשתמש לצד שלישי לפני ששינה את ההעדפות שלו או עדכן את המידע שלו, ייתכן ויהא המשתמש מחויב לשנות את ההעדפות שלו במישרין מול צד שלישי כאמור.

8. שימוש ב-“Cookies”

8.1. המפעילה עושה שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר הנייד ו/או המחשב שלך ואודות פעילות המשתמש באפליקציה.
8.2. המפעילה אוספת מידע באופן אוטומטי מהמכשיר הנייד או הדפדפן של המשתמש כאשר הוא עושה שימוש באפליקציה או מבקר באתר. מידע כאמור כולל אינטרנט סלולארי, כתובת IP, סוג הדפדפן ושפת הדפדפן, זמני גישה, התוכן של “עוגיות” (cookies) שלא נמחק, אשר הדפדפן שלך קיבל מהמפעילה בעבר וכתובת האתר המפנה.
8.3. עוגיות(Cookies) . כאשר משתמש המשתמש באפליקציה, המפעילה עשויה להקצות למכשיר הנייד או למחשב המשתמש עוגייה (cookie) אחת או יותר, על מנת לאפשר גישה ליישום ועל מנת להתאים למשתמש את החוויה המקוונת. באמצעות שימוש בעוגייה (cookie), עשויה המפעילה גם לאסוף מידע באופן אוטומטי אודות הפעילות המקוונת של המשתמש באפליקציה או באתר, כגון דפי אינטרנט בהם הנו מבקר, הקישורים עליהם הוא מקליק והחיפושים שהוא מבצע באפליקציה או באתר. רוב הדפדפנים מקבלים עוגיות (cookies) באופן אוטומטי, אולם בדרך כלל יכול המשתמש לשנות את הגדרות הדפדפן שלו על מנת לסרב לעוגיות (cookies). אם יבחר המשתמש לסרב לעוגיות (cookies), עליו לשים לב כי לא יוכל להיכנס או לעשות שימוש בחלק מהמאפיינים המוצעים במסגרת האתר או האפליקציה.
8.4. המפעילה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אלומות אינטרנט (web beacons), אנאליטיקס וטכנולוגיות דומות, על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמש באתר או באפליקציה. כמו כן, המפעילה עשויה לכלול בהודעות דוא”ל או עלונים לקידום מכירות, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. המידע שתשיג המפעילה באופן זה, יאפשר לה להתאים את השירותים שהיא מציעה למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלה.

9. שירותי מיקום (GPS)

9.1. על מנת לעשות שימוש באפליקציה, נדרש המשתמש לספק את נתוני ה-GPS אשר נצברים במהלך השימוש בשירות והנאגרים באתר ובאפליקציה (להלן: “נתוני ה-GPS”).
9.2. שימוש בשירות כרוך באיסוף נתוני ה-GPS אשר נוצרים בעת השימוש באפליקציה. ואגירתם באתר לצורך השבחת תכני המפה, מציאת מעסיקים פוטנציאליים בקרבת המשתמש וכל מידע אחר אשר מיוצר על ידי המפעילה הצורה אגרגטיבית.

10. אבטחת מידע

10.1. המפעילה מיישמת באתר ובאפליקציה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. המפעילה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר ובאפליקציה.
10.2. המפעילה בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, על מנת לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר.
10.3. עם זאת, המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת המפעילה.

11. כשרות משפטית

האתר והאפליקציה מיועדים לגילאי 18 ומעלה.

12. זכות לעיין במידע ולעדכנו

12.1. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות לכתובת הדוא”ל: support@employ.co.il .
12.2. אם המידע שבמאגרי המפעילה משמש לצורך פניה אישית למשתמש, הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

13. שינויים במדיניות הפרטיות

המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר ובאפליקציה.כתב הסכמה

בהמשך להרשמתי לאתר האינטרנט https://www.employ.co.il ו/או לאפליקציה “מעסיק Employ” (להלן: “החברה”) הריני מאשר בזאת לחברה לעשות שימוש בסימני המסחר, שמות המסחר, הסמלים המסחריים (לרבות לוגו) ושמות העסק שבבעלותי ללא כל תמורה והכל כמפורט להלן:
1. הריני מאשר, מתיר ומסכים בזאת לחברה לפרסם ו/או להציב ו/או להפיץ ו/או לעשות שימוש בכל דרך אחרת בסימני המסחר, שמות המסחר, הסמלים המסחריים (לרבות לוגו) ושמות העסק שבבעלותי והקשורים (להלן: “העסק”), והכל לשם הצגת משרות פנויות של העסק שבבעלותי במסגרת אתר האינטרנט https://www.employ.co.il ו/או האפליקציה מעסיק Employ” ו/או שיווק, פרסום, הפצה והצגה של החברה (לרבות לצרכים מסחריים) ו/או אתר האינטרנט https://www.employ.co.il ו/או האפליקציה “מעסיק Employ”, וזאת ללא כל תמורה, ולמשך כל תקופת התקשרותי עם החברה.
2. הריני מצהיר ומתחייב בזאת כי סימני המסחר, שמות המסחר, הסמלים המסחריים (לרבות לוגו) ושמות העסק שהצגתי לחברה והקשורים לעסק, כולם הינם בבעלותי הבלעדית וכי הריני בעל הזכויות הרשאי והמוסמך ליתן לחברה זכויות שימוש בהם כמפורט לעיל.
3. הריני מצהיר ומתחייב בזאת כי סימני המסחר, שמות המסחר, הסמלים המסחריים (לרבות לוגו) ושמות העסק שבבעלותי והקשורים לעסק, כולם אינם יוצרים הטעיה ו/או עלולים ליצור הטעיה עם סימן המזוהה עם צד שלישי, וכן כי הסימנים אינם מפרים ו/או מעוולים ו/או פוגעים בזכויותיו של צד שלישי בניגוד לדין, לרבות כל פגיעה ו/או עוולה ו/או עבירה על זכויות קניין רוחני לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות ו/או כל זכות נוספת על פי דין של צד שלישי.
4. הריני מוותר ומוחל ויתור סופי, מלא, בלתי חוזר ומוחלט על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא שהייתה לי ו/או שתהיה לי ו/או למי מטעמי ולרבות ליורשיי, כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או מורשיה ו/או עובדיה ו/או מנהליה בקשר עם כל שימוש שתעשה בסימני המסחר ו/או שמות המסחר ו/או הסמלים המסחריים שבבעלותי כמפורט בכתב הסכמה זה.
5. הנני מאשר כי קראתי כתב הסכמה זה בעיון והבנתי היטב את תוכנם ואת משמעותם של הסכמותיי על פי כתב זה, והנני מקבל על עצמי ללא סייג את כל הסכמותיי המפורטות לעיל.


נגישות